Reglement Vlooienmarkt


Start
Binnenmarkten
Bric ŗ Brac
Inschrijven
Regelement
Brandweer Voorschr.
De Organisatie
Links
Email

REGELEMENT BRIC Š BRAC / VLOOIENMARKT

* De inschrijving en deelname aan de vlooienmarkten geschiedt op risico van de deelnemer.

* Het staangeld dient uiterlijk voor de aangegeven datum te zijn voldaan.
   Te late betaling kan uitsluiting tot gevolg hebben.

* Tot drie dagen van de markt kunt u de plaats nog annuleren, daarna vindt er geen restitutie van
   staangelden plaats.
   Bij annulering bij twee of drie dagen vůůr het evenement in ieder geval 50% (vijftig) van de
   standhuur verschuldigd en bij 24 uur voor aanvang van het evenement is men de volledige standhuur
   verschuldigd.

* Bij het door reserveren van een plaats voor de eerstvolgende markt in de sporthal (geldt alleen op
   de dag dat men staat) wordt bij contante betaling een korting gegeven van Ä 2,00.

* Voor de vlooienmarkten mogen alleen particuliere standhouders worden geplaatst, die hun overtollige
   goederen willen verkopen (voor de buitenmarkten gelden afwijkende regels.
   Bedrijfsmatig mogen geen goederen te koop worden aangeboden.
   Op de naleving daarvan wordt, ook van overheidswege, toezicht uitgeoefend.

* De standplaatsen die om 08.00 (voor buitenmarkten om ca. 11.30 uur) niet bezet zijn kunnen door
   de organisatie heringedeeld worden.

* Per kraam in de sporthal worden niet meer dan twee standhouders toegelaten.

* De deelnemers in de sporthal dienen zich, voor het innemen van een standplaats, te melden bij de
  marktmeester.

* De te verkopen goederen dienen zodanig opgesteld te worden, dat de naaste standhouder er geen
   hinder van ondervindt.

* Bij de buitenmarkten is het niet toegestaan om de goederen op te stellen voor de winkels die open
  gaan.

* In het voetgangersgebied is het niet toegestaan met motorvoertuigen te rijden.

* De standhouder is verplicht bij het verlaten van de stand zijn standplaats schoon achter te
  laten. Het vuilnis dient door de standhouder zelf te worden afgevoerd en mee naar huis te
  worden genomen.

* Het is niet toegestaan om voorwerpen uit te stallen, die voorzien zijn van chemicaliŽn, oliŽn. benzine enz.

*  Bij niet nakoming van dit reglement is de organisatie gerechtigd de standhouder van de markt te
   verwijderen. Eventuele schade wordt verhaald op de deelnemer.

*  De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld op welke schade dan ook, voortgevloeid uit de
   deelname aan de vlooienmarkt.

* Bij verschil van mening, of in die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.